กิจกรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ของเขตฯ กว่างซีจ้วงได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
จุดโฟกัส:
 • กวางสี
 • อาเซียน
 • อ่าวเป่ยปู้
 • รายงานพิเศษ
bbrtv
bbrtv
bbrtv
 • เศรษฐกิจ
 • ท่องเที่ยว
 • วัฒนธรรม
 • การศึกษา

ภาพข่าว

 • ตอนกลางคืนที่งดงามเหมือนภาพวาด
 • แสงและเงาในพระราชวังต้องห้าม
 • ความงามของเครื่องบินเมื่อบินอยู่บนท้องฟ้า
 • แสงทองทะลุช่องสะพาน
 • การฟื้นฟูชีวิตที่คึกคัก-ฉบับต้อนรับปีใหม่
 • ทัศนียภาพทางภาคเหนือของจีนในช่วงฤดูหนาว
 • ทิวทัศน์งามตระการตา "ต้นไม้เคลือบน้ำแข็ง" ที่ภูเขาซานชิง มณฑลเจียงซี
 • ทะเลแห่งเมฆในช่วงฤดูหนาวของจีน